La formació com a pas previ a l’acció

La formació, el procés pel qual una persona adquireix coneixements, és una de les parts fonamental per a la lluita, per a la llibertat i per a la vida. Necessitem formar-nos per entendre millor el món, per reconèixer i saber com funcionen els diferents mecanismes d’opressió, per conèixer quines han estat les lluites en el passat que han tingut èxit i quines no, i així aprendre d’elles.

Apunts: Introducció a la negociació col·lectiva

(En PDF: IntroNegociacioCollectiva) LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA, CONCEPTE I SIGNIFICACIÓ L’Organització Internacional del Treball (OIT), defineix la NC com el procés que persegueix els següents objectius: “Determinar les remuneracions i les condicions de treball d’aquelles treballadores a les quals s’aplica un acord que s’ha assolit mitjançant negociacions entre dues parts que Saber més…

Materials: Eleccions sindicals per al sector del Metall. Formació de formadores

(En PDF: SessioEleccionsSindicalsFemec. També hi ha disponibles altres Guies i materials, Normativa, Formularis d’eleccions, i Recull de laudes) LA CGT I LES ELECCIONS SINDICALS La participació a les eleccions sindicals no és més que una estratègia, no és pas perquè acceptem aquest funcionament, que ens ha estat imposat. Una estratègia orientada Saber més…

Materials: Formació avançada per a Delegades de Prevenció

(En PDF: PRLAvancada, PRLAccioSindical) Índex. Continguts de la Jornada de Formació 1.- Introducció bàsica a la Salut laboral 1.1.- Nocions bàsiques la Prevenció de Riscos 1.2.- Modalitats preventives a l’empresa 1.2.1.- Propi empresari 1.2.2.- Treballador Designat 1.2.3.- Servei de Prevenció 1.2.3.1.- Propi 1.2.3.2.- Aliè 1.2.3.3.- Mancomunat 1.3.- Documents Bàsics de Saber més…