(En PDF: TTIP)

ÍNDEX

1. Què és el TTIP?
2. Elements bàsics del TTIP
3. Objectiu real
4. Què és el TISA?
5. Efectes

1. Què és el TTIP? (acrònim en anglès de l’Associació Transatlàntica pel Comerç i la Inversió)

És un Tractat de lliure Comerç que s’està negociant en secret entre les èlits polítiques i empresarials de la Unió Europea i els EUA.

Però és un projecte que va més enllà del comerç: és un projecte polític, ideològic i social neoliberal

Com es presenta?:

– Com un Tractat que té l’objectiu d’eliminar barreres comercials i simplificar les vendes de bens i serveis entre la UE i els EUA.

Aquesta justificació no és certa doncs les barreres comercials arrenzelàries son molt baixes entre la UE i els EUA

2. Elements bàsics del TTIP

SECRETISME i OPACITAT: els documents de la negociació són secrets, i la poca informació que tenim s’ha donat per filtracions

PARTICIPACIÓ DIRECTA EN LES NEGOCIACIONS DE LES MULTINACIONALS: que tenen accés als documents importants i als diferents redactats

CREACIÓ DE UN ORGANISME DE “COOPERACIÓ REGULATÒRIA”: que té com a objectiu crear les noves normes i armonitzar les ja existents a la UE i els EUA, a més de suprimir la normativa “innecessària”

El resultat és que es restringeix la capacitat dels governs de regular serveis fins ara públics

CREACIÓ D’UN TRIBUNAL D’ARBITRATGE PRIVAT (ISDS): que té com a objectiu resoldre les controvèrsies legals, principalment entre les empreses multinacionals contra els Estats, si consideren que els seus interessos comercials han estat perjudicats

Són tres juristes privats, que resoldrien en base a “laudes” no recurribles i executables

Es PRIVATITZA la creació de normatives i la seva interpretació

Els governs poden ser multats amb xifres milionàries si regulen contra els interessos de les empreses, per exemple augmentat els drets laborals, fixant límits medioambientals o recuperant la titularitat pública de serveis

3. OBJECTIU REAL

– HOMOGENEITZAR A LA BAIXA LA NORMATIVA ENTRE ELS EUA I LA UE igualant per baix els drets laborals, socials, ambientals, de consum… Als EUA no hi ha Salari Mínim, ni dret de Negociació Col·lectiva o dret a Vaga, i no ha signat la gran majoria de Convenis de la OIT.
– QUE ELS NOUS SERVEIS SIGUIN ADJUDICATS A EMPRESES PRIVADES
– APLICAR LA CLÀUSULA D’IRREVOCABILITAT: un cop privatitzat un servei públic no podrà tornar a mans públiques

Segons els seus defensors aquesta homogeneització “crearà llocs de treball” en base a “reduir els costos empresarials”.

Els principals sectors a “liberalitzar” són el sanitari, serveis socials, pensions,
ensenyament, transports, gestió de l’aigua, telecomunicacions, energia, serveis financers,…

Els efectes seran un augment de la precarietat laboral i una rebaixa dels drets laborals i els salaris

4. Què és el TISA?

TISA (Acord de Comerç de Serveis), en teoria amb l’objectiu de fomentar la inversió i el comerç, formant un únic projecte amb el TTIP, i comparteix amb ell el seu secretisme

Iniciat al 2012 entre la UE, els EUA i alguns estats d’Àsia, Amèrica i Oceania (uns 50 estats), en base a:

– Tracte Nacional: els proveïdors de serveis estrangers seran tractats igual que els propis
– Manteniment de l’Status Quo: s’exigeix als estats mantenir les polítiques sobre serveis públics existents en el moment de la signatura de l’acord, sota condemna de fortes sancions
– Prohibició de crear o restablir monopolis públics en prestació de serveis “no competitives” en sectors on hi ha competència del sector privat, com la sanitat, l’ensenyament, l’aigua, energies…

– Clàusula d’irrevocabilitat de les privatitzacions “Ratchet clause”

També anomenada “efecte cremallera”, stato quo o clàusula trinquet

Un cop privatitzat un servei públic ja no es podrà tornar a mans públiques. Un cop adjudicat un servei ja no es podrà retornar la seva gestió al sector públic

Una empresa transnacional pot demandar per xifres milionàries al ISDI si un govern decideix legislar revocant un servei privatitzat i fent-lo públic.

– Pretesa manca de necessitat i iraonabilitat: determina l’eliminació de les
normatives d’educació, salut, aigua o serveis culturals
– Eliminació de titulacions i aptituds pels serveis, com les de llicència de
tàxis, per exemple

Desregular amb l’objectiu de que mai més es pugui regular, sota el paradigma del neoliberalisme

5. Efectes

– Degradació de drets, també dels laborals
– Reducció salarial i de les indemnitzacions per extinció del contracte laboral
– Facilitats en les modificacions de les condicions laborals (horaris, jornada, vacances,…)
– Onada d’atacs als Drets Socials
– Possibilitat de sancions econòmiques i prohibicions contra les polítiques de retorn al públic de serveis privatitzats
– Atac a la democràcia formal al ser subjectes privats els que regulin i interpretin les normes.
– Es treurà la màscara formal del parlamentarisme i seran directament les empreses privades les que “gestionaran” les polítiques públiques

Categories: Diversos

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *