Materials: Curs de Jurídica. Autodefensa en el lloc de treball

(En PDF: CursDeJuridica) PRIMERA PART: Conceptes laborals bàsics SEGONA PART: CONVENIS COL·LECTIUS CONVENI COL·LECTIU CONCEPTE: resultat de la negociació entre els representants dels treballadors i dels empresaris. Regulen les condicions de treball i de productivitat i també podran regular la pau laboral a través de les obligacions que es pactin. Saber més…

Per admin, Fa ,