Materials: Curs de Jurídica. Autodefensa en el lloc de treball

(En PDF: CursDeJuridica) PRIMERA PART: Conceptes laborals bàsics SEGONA PART: CONVENIS COL·LECTIUS CONVENI COL·LECTIU CONCEPTE: resultat de la negociació entre els representants dels treballadors i dels empresaris. Regulen les condicions de treball i de productivitat i també podran regular la pau laboral a través de les obligacions que es pactin. Saber més…

Per admin, Fa ,

Apunts: Introducció a la negociació col·lectiva

(En PDF: IntroNegociacioCollectiva) LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA, CONCEPTE I SIGNIFICACIÓ L’Organització Internacional del Treball (OIT), defineix la NC com el procés que persegueix els següents objectius: “Determinar les remuneracions i les condicions de treball d’aquelles treballadores a les quals s’aplica un acord que s’ha assolit mitjançant negociacions entre dues parts que Saber més…